Mogoditshane Collection points


Mogoditshane - Mukuru Orange Booth
Point Mall, Plot 4071,Molepolole Highway, Mogoditshane
SefRemit Pty Ltd - Sefremit Botswana
Inside Sefalana Hyper Mogoditshane