Abala (Xpress Money) Collection points


Commercial Bank of Ethiopia - Abala Br
Abala area; 0; Abala
Commercial Bank of Ethiopia - Abala Br
Abala Area, wereda; 0; Abala
Wegagen Bank S.C - Abala Br
Around Whidat; Abala; Abala