Thaba Tseka Collection points


Mamaroala Butchery, Thaba Tseka - Mukuru Orange Booth
TY Square Tayeteyaneng Booth
Mantsonyane - Mukuru Orange Booth
Thaba-Tseka
Sehong Hong - Mukuru Orange Booth
Thaba-Tseka