Jhelum Collection points


Resham Plaza - MCB Islamic Bank (MIB)
B-V-112, Resham Plaza, Civil Lines, Jhelum