Kasumbalesa Collection points


Kasumbalesa - Zamica
RA Building Block A, Room 3, Kasumbalesa.
Kimbersta General Dealers (Copperbelt Province) - Zoona Stores
Kasumbalesa: At Kasumba Lesa Border Constance Sampa: 260966028557